20240630_hakozakishrine001

紫陽花をバックに女性が2人記念写真

紫陽花をバックに女性が2人記念写真

2024年06月30日 筥崎宮大祓式