2022xxxx hospital_celemony

女性司会者の横に日本赤十字社のキャラクター

女性司会者の横に日本赤十字社のキャラクター

病院でのセレモニーで司会をする平野綾菜